VHA GROUP – KHỞI GIÁ TRỊ, TẠO THÀNH CÔNG

VHA GROUP là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển dự án và phân phối BĐS chuyên nghiệp, đã triển khai nhiều dự án và có mạng lưới hàng trăm đại lý tại nhiều tỉnh thành Việt Nam. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, VHA GROUP luôn thấu hiểu, tạo niềm tin và mang tới các giải pháp tổng thể chuyển nghiệp cho đối tác.

Tầm Nhìn Sứ Mệnh Giá Trị Thành Viên Đối Tác

Tầm nhìn đến năm 2030

Sứ mệnh

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

Mang lại các sản phẩm có giá trị, chất lượng cao, giá cả phù hợp tới khách hàng với hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp hoàn hảo.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG & ĐỐI TÁC:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, cam kết trở thành “người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông, luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN:

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

ĐỐI VỚI XÃ HỘI:

VHA GROUP luôn đề cao việc chia sẻ, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội.

Giá trị cốt lõi

Công ty thành viên

01

02

03

Đối tác

© Bản quyền thuộc VHA GROUP. All rights reserved.